Verbetert het rendement op je klant en dus je portefeuille

Het bemiddelen in consumptieve kredieten draagt bij aan de waardestijging van je portefeuille.

Hoe dan?

De doorlopende provisie die je maandelijks ontvangt over het uitstaande saldo op een lening mag je vergelijken met de provisie die je ontvangt
op de lopende schadeverzekeringen. Stel een klant heeft de volgende verzekeringen bij je lopen: Auto, Inboedel, Opstal en AVP, dan mag je
gemiddeld genomen tellen dat je tussen de 180,- en 200,- euro provisie ontvangt over die verzekeringen.

Als je voor diezelfde klant een lening mag bemiddelen van 20.000,- (wat lager is dan wat we via KSC gemiddeld aan kredieten mogen bemiddelen) en we houden de gemiddelde looptijd van een lopende persoonlijke lening, dan ontvang je in een kalenderjaar gemiddeld ook nog 120,- euro provisie voor de bemiddeling van de lening.

60% meer rendement

Een ‘simpel’ krediet kan derhalve het rendement op een individuele klant zomaar met 60% vergroten.
Daarmee verdient het product een grotere rol in de dienstverlening dan de huidige rol van “bijproduct” wat het bij vele branchegenoten is.

Jullie klanten lenen toch

Klanten met een kredietbehoefte lenen toch, ongeacht wat je persoonlijke gevoel als adviseur daarbij is. Daarom, help je klant en zorg ervoor dat je je
klant in de volle breedte kunt blijven monitoren voor het beste advies in de toekomst. En denk er aan, het krediet van nu is bijna altijd de voorbode van de hypotheekafspraak in de toekomst.